Екінші халықаралық «Қарлаг: тарихтан тағылым – өткенге тағзым» шығармалар байқауының жинағы / Сборник второго Международного конкурса сочинений «Карлаг: память во имя будущего»

63.3 (5Қаз)

Қ41

Жинақ «Bolashaq» академиясында 16 мен 30 жас аралығындағы жастар арасында өткізілген «Қарлаг: тарихтан тағылым – өткенге тағзым» атты екінші халықаралық эссе байқауының қорытындысы бойынша дайындалған. Сондай-ақ мұнда Қазақстан Республикасындағы саяси қуғын-сүргін және аштық құрбандарын еске сактау бойынша жүргізілген шаралардың, «Қарлаг: тарихтан тағылым – өткенге тағзым» жобасы бойынша академия ғалымдарының зерттеу материалдары жинақталған. Байқау жеңімпаздары мен номинанттарының жұмыстары авторлық редакцияда беріледі. Көзделетін мақсат – қазіргі әлемдегі студенттердің белсенді азаматтық ұстанымын тәрбиелеу және дамыту, жастардың әлеуметтік жауапкершілігін арттыру және жас зерттеушілерді тарихи өлкетану қызметімен таныстыру, соның ішінде Қарлаг тарихын зерттеу, қазақстандық жастардың шетелдік кұрдастарымен өзара байланыстарын кеңейту, тәжірибе алмасу. Көпшілік кауымға ұсынылады.

Сборник составлен по итогам второго Международного конкурса сочинений «Карлаг: память во имя будущего», организованном Академией «Bolashaq» среди молодежи в возрасте от 16 до 30 лет. Издание содержит материалы о проводимой в Республике Казахстан деятельности по сохранению памяти жертв политических репрессий и голода, исследования ученых Академии «Bolashaq» в рамках проекта «Карлаг: память во имя будущего». Сочинения победителей и номинантов конкурса публикуются в авторской редакции. Сборник издан в целях воспитания и развития активной гражданской позиции обучающихся в современном мире, повышения социальной ответственности в молодежной среде и приобщения молодых исследователей к историко-краеведческой деятельности, в том числе к изучению истории Карлага, расширения контактов и обмена опытом казахстанской молодежи со своими зарубежными сверстниками. Рекомендуется широкому кругу читателей.

Содержание

Титульный

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.