“Bolashaq” Академиясының кітапханасына ҚОШ КЕЛДІҢІЗ!

Мекенжайы: 100008, Қарағанды қ., Абай к-сі, 17, әкімшілік корпус

Тел.: 8 (7212) 420-425 (060, 062), Факс:8 (7212) 420-421

Кітапхана меңгерушісі-Шведова Алла Анатольевна

e-mail: lib_bolashak@mail.ru, lib_kubolashak@mail.ru

Веб-сайты: https://library.bolashaq.edu.kz/

“Bolashaq” академиясының кітапханасы оқу орнымен бір мезгілде 1996 жылы құрылған және оқу мен ғылыми процестерді әдебиетпен және ақпаратпен қамтамасыз ететін академияның жетекші құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

Кітапхананың миссиясы-академиядағы оқу үдерісі мен ғылыми-зерттеу жұмысының талаптарына сәйкес келетін ақпараттық ресурстарды жинақтау, құру, сақтау және ұйымдастыру; қолжетімділік, жеделділік, ақпараттылық және жайлылық қағидаттарына сәйкес студенттердің, оқытушылар мен қызметкерлердің ақпараттық қажеттіліктерін сапалы қамтамасыз ету.

Кітапхананың мақсаты – оқу, тәрбие процесін әдебиетпен, ақпараттармен және ғылыми зерттеулермен қамтамасыз ету, сондай-ақ білімді, рухани, интеллектуалдық қарым-қатынас пен мәдениетті тарату.

Кітапхана қызметінің басым бағыттары:

– Оқу үрдісін және білім беруді қамтамасыз ету үшін кітап қорын қалыптастыру;

– Қорды қалыптастыруды оңтайландыру және оның сақталуы;

– Ресурстар мен технологияларды тиімді пайдалана отырып, Академияның қажеттіліктерін ақпараттық қолдау;

– Оқырмандардың жоғары ақпараттық мәдениетін қалыптастыру;

– Кітапхана жұмысына инновацияларды іздеу, бағалау, әзірлеу және енгізу;

– Кітапхана пайдаланушыларына қолайлы жағдай жасау;

– Кадрларды кәсіби дамыту, олардың біліктілігін белсенді арттыру;

-Бағдарламалық қамтамасыз ету: ИРБИС-64.

“Bolashaq” Академиясы кітапханасының кітап қоры 1996 жылдан бастап әрбір білім беру бағдарламасының бейініне сәйкес қалыптастырылады.

Оқу, оқу-әдістемелік, ғылыми, анықтамалық және көркем әдебиеттің кітап қорының жалпы көлемі электрондық, алфавиттік және жүйелік каталогтарда көрсетілген.

Кітапханада кітаптардың, электрондық ресурстардың, профессор-оқытушылар құрамы жұмыстарының, журнал мақалаларының, авторефераттардың библиографиялық сипаттамасы қамтылған электрондық каталог жүргізіледі.

Жаңа түсімдердің көлемі жыл сайын қолда бар қордың 3% – 5% – ын құрайды.

Оқырмандарға тиімді қызмет көрсету және кітапхана қорын толықтыру үшін құрылымдық бөлімшелер құрылды:

– Құжаттарды жинақтау және өңдеу бөлімі,

– Ақпараттық-библиографиялық қызмет,

– Ғылыми ақпарат және мерзімді басылымдар залы,

– Оқу-ғылыми әдебиеттер абонементі,

– Көркем әдебиет абонементі,

– Бас ғимараттың оқу залы.

Құжаттарды жинақтау және өңдеу бөлімі Академия бейінін зерделеу негізінде кітапхана қорын басылымдармен толықтыруды қамтамасыз етеді, кітапхана қорынан келіп түсетін және шығарылатын әдебиеттерді есепке алуды жүзеге асырады, академияда оқытылатын пәндерді оқу әдебиетімен  қамтамасыз ету картотекасын жүргізеді. Білім саласы бойынша әдебиеттерді жүйелейді, кітапхана қорын ашатын электронды каталог жүргізу жүйесін ұйымдастырады.

Ақпараттық-библиографиялық қызмет академияның оқу-көмекші процесі мен ғылыми-зерттеу қызметін ақпараттық қамтамасыз етуді жүзеге асырады.

Ғылыми ақпарат және мерзімді басылымдар залы ғылыми қызметкерлерге, оқытушыларға, студенттерге, магистранттарға қызмет көрсетеді. Зал қорында сөздіктер, анықтамалық басылымдар, кодекстер мен заңдар, сирек қордағы кітаптар, қазақстандық және ресейлік мерзімді басылымдар, ғылыми-әдістемелік журналдар мен ақпараттық басылымдар жинақталған.

Залда электронды каталогқа қолжетімділік берілген. Тақырыптық көрмелер мен жаңа кітап түсімдерінің көрмесі үнемі жұмыс істейді.

Оқу әдебиеттерінің абонементі жаңа оқулықтардан, оқу-әдістемелік құралдардан, білімнің түрлі салалары бойынша ғылыми әдебиеттерден тұрады.

Оқудың барлық кезеңінде кітапхана қызметін пайдалануға құқық беретін оқырман формуляры рәсімделеді.

Оқырмандарды кітапханадан тыс жұмыс істеу үшін оқу, оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етеді. Кітаптар 10-15 күнге беріледі. Қажет болса, пайдалану мерзімін ұзартуға болады.

Көркем әдебиет абонементі қазақ, орыс және шетел әдебиеті классиктерінің қазақ, орыс, ағылшын тілдеріндегі шығармаларынан тұрады.

Бас ғимараттың оқу залының қорында энциклопедиялар, сөздіктер, әмбебап және салалық сипаттағы анықтамалықтар, сондай-ақ оқу басылымдары ұсынылған.

Кітап қорын барынша толық ашу үшін кітапханашылар тоқсан сайын оқу залында академияның ПОҚ әзірлеген жаңа кітаптар мен басылымдардың ашық қарауларын, түрлі тақырыптық көрмелерді ұйымдастырады, ай сайын “Жаңа кітаптар” ақпараттық бюллетені шығарылады, “Болашақ-Баспа” РББ басылымдарына прайс-парақтар құрастырылады.

Қорларды жинақтау бірнеше бағыт бойынша жүргізіледі:

– кітап сату ұйымдары арқылы жинақтау;

– баспалар арқылы жинақтау;

– ЖОО кітапханаларымен кітап алмасу.

Кітапхана өзгерістерге дайын, академияның ақпараттық ортасында өзара әрекеттесуге жолы ашық. Кітапхана ұжымы өз пайдаланушыларының ақпараттық қажеттіліктерін алдын-ала болжап біліп отырады және бірыңғай ақпараттық-кітапханалық кеңістікті ұйымдастыру үшін басқа кітапханалармен табысты ынтымақтастық жасайды. Біз ҚР Ұлттық академиялық кітапханасымен, Н. В. Гоголь атындағы  Қарағанды ОӘҒК-мен, ҒТИ Ұлттық орталығының Қарағанды филиалымен, Қарағанды мемлекеттік медицина университетімен, Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті кітапханасымен, Тәттімбет атындағы Қарағанды өнер колледжі және т. б. жоғары оқу орындарымен үнемі байланыстамыз.

Біздің кітапхана “Болашақ-Баспа” редакциялық-баспа бөлімінің оқу, оқу – әдістемелік, ғылыми, көркем және басқа басылымдарын ақысыз негізде таратады. Академия ғалымдарының еңбектерін А.С. Пушкин атындағы Ұлттық кітапхана, ҚР мемлекеттік кітап палатасы, ҚР Парламентінің кітапханасы, ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы, Н. В. Гоголь атындағы Қарағанды ОӘҒК  және Қазақстанның басқа да кітапханалары алады.

Қазіргі уақытта біздің университеттің кітапханасы-бұл 400 000-ға жуық құжаттары бар көп салалы қоры бар кітапхана, ақпаратты әртүрлі түрлер мен формаларда әмбебап сақтау орны.

Кітапхананың электрондық ресурстар қорын қалыптастыру бүгінгі таңда кітапхана қызметінің негізгі міндеттерінің бірі болып табылады. Медиатеканың қоры толықтырылуда, оның құрамына электронды тасығыштардағы отандық және шетелдік ресурстар: энциклопедиялар, анықтамалықтар, оқулықтар мен оқу құралдары, библиографиялық деректер қоры кіреді.

Бүгінде машиналардың компьютерлік паркі  “ИРБИС-64” бағдарламасына негізделген жергілікті есептеу желісіне біріктірілген, 15 жұмыс станциясынан Интернетке шығуға болады.

Кітапхана негізгі кітапханалық процестерді (жабдықтау, жаңа әдебиеттерді электронды енгізу және ескі әдебиеттерді қайта өңдеу) автоматтандыруды жалғастыруда.

“Bolashaq” Академиясы кітапханасының пайдаланушыларына кітапхана қабырғасында қордың барынша қолжетімділігін қамтамасыз ететін электронды ақпараттық ресурстар түрінде кітапханадағы бар анықтамалық-іздестіру аппаратына (АІА) дербес қолжетімділік берілген.  Ақпараттық ресурстармен жедел қамтамасыз ету мақсатында пайдаланушылар үшін 6 автоматтандырылған жұмыс орны (“Оқырман” АЖО) ұсынылды, бұл жерде олар оқу, оқу-әдістемелік, ғылыми әдебиет, мерзімді басылымдар қорына түсетін түсімдерді көрсететін, авторы, атауы, пәндік айдары, негізгі ұғымдары бойынша іздеп таба алатын деректер  базасы кіретін электрондық каталогты    пайдалана алады:

– “Кітаптар”ДБ;

– “Оқу-әдістемелік кешен”ДБ;

– “Мерзімді басылым” ДБ;

– “Толық мәтінді мәліметтер базасы”ДБ;

– “Электрондық ресурстар”ДБ;

– “Рефераттар мен диссертациялар” ДБ.

Кітапхана ЖОО-ның жалпы өмірінің ажырамас бөлігі болып табылады, оның өткенінің деректі қорын сақтай отырып, Академияның табысты қызметі үшін қажетті барлық ақпаратқа қол жеткізуді ұсынуда жаңа мүмкіндіктерді дамытумен белсенді жұмыс істейді.

Кітапхана-бұл бірегей қорлар мен жаңа технологиялар ғана емес. Ең үлкен құндылық – бұл кәсіби кадрлар, кітапханада шығармашылық әлеуеті жоғары адамдар жұмыс істейді. Кітапхана ұжымы педагогикалық үрдістің жетілуін, кітап қорының сақталуы мен көбейуін, кітапхананың сыртқы тартымдылығы мен оқырмандарға жайлылығы мен ыңғайлылығын қамтамасыз етеді.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА САЙТ БИБЛИОТЕКИ АКАДЕМИИ “BOLASHAQ”!

Библиотека Академии «Bolashaq»
Адрес: 100008, г. Караганда, ул. Абая, 17, административный корпус
Тел.: 8 (7212) 420-425 (060, 062), Факс:8 (7212) 420-421
Заведующая библиотекой – Шведова Алла Анатольевна
e-mail: lib_bolashak@mail.ru, lib_kubolashak@mail.ru
Веб-сайт: https://library.bolashaq.edu.kz/

Библиотека Академии «Bolashaq» организована 1996 году, одновременно с учебным заведением и является ведущим структурным подразделением академии, обеспечивающим литературой и информацией учебный и научный процессы.

Миссия библиотеки – накопление,создание, хранение и организация информационных ресурсов, соответствующих требованиям учебного процесса и научно-исследовательской работы в академии; качественное обеспечение информационных потребностей студентов, преподавателей и сотрудников в соответствии с принципами доступности, оперативности, информативности и комфортности.

Цель библиотеки – обеспечение литературы и информации учебный, воспитательный процесс и научные исследования, а также распространение знаний, духовного, интеллектуального общения и культуры.

Приоритетными направлениями деятельности библиотеки являются:

– Формирование книжного фонда для обеспечения учебного процесса и образования;

– Оптимизация формирования фонда и его сохранность;

– Информационная поддержка потребностей академии с эффективным использованием ресурсов и технологий;

– Формирование высокой информационной культуры читателей;

– Поиск, оценка, разработка и внедрение инноваций в работу библиотеки;

– Создание комфортных условий для пользователей библиотеки;

– Профессиональное развитие кадров, активное повышение их квалификации;

– Программное обеспечение: ИРБИС-64.

Книжный фонд библиотеки Академии “Bolashaq” формируется с 1996 года в соответствии с профилем каждой образовательной программой.

Общий объем книжного фонда учебной, учебно-методической, научной, справочной и художественной литературы отражен в электронном, алфавитном и систематическом каталогах.

В библиотеке ведется электронный каталог, включающий в себя библиографическое описание книг, электронных ресурсов, работ профессорско-преподавательского состава, журнальных статей, авторефератов.

Объем новых поступлений ежегодно составляет 3% – 5% от всего имеющегося фонда.

Для наиболее эффективного обслуживания читателей и комплектования фонда библиотеки созданы структурные подразделения:

– Отдел комплектования и обработки документов,

– Информационно-библиографическая служба,

– Зал научной информации и периодики,

– Абонемент учебно-научной литературы,

– Абонемент художественной литературы,

– Читальный зал главного корпуса.

Отдел комплектования и обработки документов обеспечивает комплектование фонда библиотеки изданиями на основании изучения профиля академии, осуществляет учет литературы, поступающей и выбывающей из фондов библиотеки, ведет картотеку книгообеспеченности учебной литературой изучаемых в академии дисциплин. Систематизирует литературу по отраслям знания, организует систему ведения электронного каталога, раскрывающих фонды библиотеки.

Информационно-библиографическая служба осуществляет информационное обеспечение учебно-вспомогательного процесса и научно-исследовательской деятельности академии.

Зал научной информации и периодики обслуживает научных работников, преподавателей, студентов, магистрантов. В фондах зала  сосредоточены словари, справочные издания, кодексы и законы, книги из редкого фонда, казахстанские и российские периодические издания, научно-методические  журналы и информационные издания.

В зале предоставлен доступ к электронному каталогу. Постоянно действуют тематические выставки и выставка новых книжных поступлений.

Абонемент учебной литературы состоит из новейших учебников, учебно-методических пособий, научной литературы по различным отраслям знаний.

Оформляется формуляр читателя дающий право пользования услугами библиотеки на протяжении всего периода обучения.

Обеспечивает читателей учебной, учебно-методической литературой для работы вне библиотеки. Книги выдаются на 10-15 дней. При необходимости срок пользования можно продлить.

Абонемент художественной литературы состоит из произведений классиков казахской, русской и зарубежной литературы на казахском, русском, английском языках.

В фонде читального зала главного корпуса представлены энциклопедии, словари, справочники универсального и отраслевого характера, а также учебные издания.

Для наиболее полного раскрытия книжного фонда библиотекарями ежеквартально в читальном зале организуются открытые просмотры новых книг и изданий, разработанных ППС академии, различные тематические выставки, ежемесячно выпускается информационный бюллетень “Новые книги”, составляются прайс-листы на издания РИО “Болашақ-Баспа”.

Комплектование фондов ведется по нескольким направлениям:

– комплектование через книготорговые организации;

– комплектование через издательства;

– книгообмен с библиотеками вузов.

Библиотека готова к переменам, открыта к взаимодействию в вузовской информационной среде. Коллектив библиотеки предвидит информационные потребности своих пользователей и успешно сотрудничает с другими библиотеками для организации единого информационно-библиотечного пространства. Мы поддерживаемсвязи с Национальной академической библиотекой РК, Карагандинской ОУНБ им. Н.В. Гоголя, Карагандинским филиалом Национального Центра НТИ, Карагандинским государственным медицинским университетом, библиотекой КарГУ им. Е.А. Букетова, Карагандинским колледжем искусств имени Таттимбета и др. вузами.

Наша библиотека на безвозмездной основе рассылает издания редакционно-издательского отдела “Болашақ-Баспа” – учебные, учебно-методические, научные, художественные и прочие. Труды ученых университета получает Национальная библиотека им. А.С. Пушкина, Государственная книжная палата РК, библиотека Парламента РК, Национальная академическая библиотека РК, Карагандинская ОУНБ им. Н.В. Гоголя и другие библиотеки Казахстана.

В настоящее время библиотека нашего вуза – это библиотека с многопрофильным фондом около 400 000 документов, универсальное хранилище информации в самых разных видах и формах.

Формирование фонда электронных ресурсов библиотеки является сегодня одной из основных задач деятельности библиотеки. Пополняется фонд медиатеки, он включает отечественные и зарубежные ресурсы на электронных носителях: энциклопедии, справочники, учебники и учебные пособия, библиографические базы данных.

Сегодня компьютерный парк машин объединен в локальную вычислительную сеть, основанную на программе “ИРБИС-64”, с 15 рабочих станций возможен выход в Интернет.

Библиотека продолжает автоматизацию основных библиотечных процессов (комплектование, электронный ввод новой литературы и ретроввод старой литературы).

Пользователям библиотеки академии «Bolashaq» в стенах библиотеки предоставлен самостоятельный доступ к имеющимся в библиотеке к справочно-поисковому аппарату (СПА) в виде электронных информационных ресурсов, что обеспечивает максимальную доступность фонда. В целях оперативного обеспечения информационными ресурсами для пользователей предоставлены 6 автоматизированных рабочих мест (АРМ «Читатель»), где они могут воспользоваться электронным каталогом, отражающим поступления в фонд учебной, учебно-методической, научной литературы, периодических изданий, через поисковые элементы по автору, заглавию, предметным рубрикам, ключевым понятиям, куда входят базы данных:

– БД «Книги»;

– БД «Учебно-методический комплекс»;

– БД «Периодика»;

– БД «Полнотекстовая база данных»;

– БД «Электронные ресурсы»;

– БД «Авторефераты и диссертации».

Библиотека является неотъемлемой составляющей общей жизни вуза, храня документальный фонд его прошлого, активно работая над развитием новых возможностей в предоставлении доступа ко всей информации, необходимой для успешной деятельности академии.

Библиотека – это не только уникальные фонды и новые технологии. Самая большая ценность – это профессиональные кадры, в библиотеке работают люди с высоким творческим потенциалом. Коллектив библиотеки заботится о совершенствовании технологических процессов, сохранении и приумножении книжных богатств, внешней привлекательности библиотеки, уюте и комфорте для читателей.