Уважаемые читатели!

Библиотека КУ “Болашак” представляет вашему вниманию “Бюллетень новых поступлений” за I квартал 2013 года.

Перечень названий электронных книг, в числе которых – практикумы, учебники, учебные пособия, тесты, сгруппирован по языковому признаку в алфавитном порядке, и отражён в бюллетене по месту издания: 
1. Издательство “Нұр-ПРЕСС” (Казахстан, г. Алматы);                     
2. Издательство “КНОРУС” (Россия, г. Москва).

Предметные рубрики: Техника. Технические науки. (Кибернетика. Компьютеры); Социология; Экономика. Экономические науки; Право. Юридические науки; Образование. Педагогическая наука; Психология.

Бюллетень новых поступлений.

Электронные издания.                                                            I квартал 2013 г.

1. Издательство “Нұр-ПРЕСС”  (Казахстан, г. Алматы)

Электронные изданияна казахском языке.

3 Техника. Технические науки.

(32.81 Кибернетика. 32.973 Компьютеры)

1.           Беркімбаев, К. М. Компьютерлік моделдеу негіздері: [Электрондық қор] / К. М. Беркімбаев, Н. Т. Ажиханов, А. Н. Нуруллаев, Г. Ж. Ниязова. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2005.

2.           Хакимова, Т. Графикалық компьютерлік модельдеу: оқу құралы: [Электрондық қор] / Т. Хакимова. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2008.

3.           Хакимова, Т. Компьютерлік өңдеудің әдістемелері: оқу құралы: [Электрондық қор] / Т. Хакимова. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2007.

4.           Хакимова, Т. Компьютерлік өңдеудің мүмкіндігін жоғарылату: оқу құралы: [Электрондық қор] / Т. Хакимова. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2007.

65 Экономика. Экономические науки.

5.           Альжанова, Н. Ш. Экономикалық-математикалық әдістер: оқу құралы: [Электрондық қор] / Н. Ш. Альжанова, Х. К. Сәбит. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2007.

6.           Асан, Д. С. Экономикалық және әлеуметтік тұрақтылықты дамыту тетіктері: оқу құралы: [Электрондық қор] / Д. С. Асан, Б. С. Мырзалиев, С. С. Ыдырыс. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2008.

7.           Асқарова, Ж. А. Бизнесті бағалау: оқу құралы: [Электрондық қор] / Ж. А. Асқарова. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2006.

8.           Асқарова, Ж. А. Экономикадағы математикалық әдістер: практикум: [Электрондық қор] / Ж. А. Асқарова, Ғ. А. Асқарова. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2007.

9.           Әбдішүкіров, Р. С. Бухгалтерлік есеп: 1 кітап: оқу құралы: [Электрондық қор] / Р. С. Әбдішүкіров, Б. С. Мырзалиев. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2009.

10.      Әбдішүкіров, Р. С. Бухгалтерлік есеп: 2 кітап: оқу құралы: [Электрондық қор] / Р. С. Әбдішүкіров, Б. С. Мырзалиев. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2009.

11.      Әлжанова, Н. Ш. Инвестициялық жобалау: оқу құралы: [Электрондық қор] / Н. Ш. Әлжанова. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2007.

12.      Блеутаева, К. Б. Ақша және банктер: оқу құралы: [Электрондық қор] / К. Б. Блеутаева. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2007.

13.      Блеутаева, К. Б. Қаржы: [Электрондық қор] / К. Б. Блеутаева. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2007.

14.      Мұханбетова, С. М. Ұлттық есептер жүйесі: оқу құралы: [Электрондық қор] / С. М. Мұханбетова,  А. Н. Нұрзақова. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2007.

15.      Мырзалиев, Б. С. Бухгалтерлік есеп жүргізудің тәжірибелік әдістемелері: практикум: [Электрондық қор] / Б. С. Мырзалиев, Р. С. Әбдішүкіров. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2006.

16.      Мырзалиев, Б. С. Бухгалтерлік есепті жүргізүдің қазіргі әдістері: практикум: [Электрондық қор] / Б. С. Мырзалиев, Р. С. Әбдішүкіров. – Алматы: NURPRESS, 2007.

17.      Мырзалиев, Б. С. Бухгалтерлік операцияларды жүргізүдің әдістері: практикум: [Электрондық қор] / Б. С. Мырзалиев, Р. С. Әбдішүкіров. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2006.

18.      Мырзалиев, Б. С. Кәсіпкерлік қызметте бухгалтерлік есепті ұйымдастыру: оқу құралы : [Электрондық қор] / Б. С. Мырзалиев, Р. С. Әбдішүкіров. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2006.

19.      Рахимбаев, А. Б. Маркетинг теориясы және практикасы: оқу құралы: [Электрондық қор] / А. Б. Рахимбаев. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2009.

20.      Рахымбаев, А. Б. Менеджмент: оқу құралы: [Электрондық қор] / А. Б. Рахымбаев, Б. О. Сабатаева. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2006.

67 Право. Юридические науки.

21.      Ағдарбеков, Т. Мемлекет және құқық теориясының негізгі мәселелері: оқу құралы: [Электрондық қор] / Т. Ағдарбеков . – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2008.

22.      Ағылшын тілі: “Юриспруденция” мамандығы бойынша мәтіндерді оқуға арналған оку-әдістемелік құрал = Английский язык: пособие для текстов по специальности “Юриспруденция”: [Электрондық қор] /. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2005.

23.      Ағылшынша-орысша-қазақша заң терминдерінің сөздігі: [Электрондық қор]. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2006.

24.      Алауханов, Е. Сыбайлас жемқорлықпен күресу: теория және практика: : [Электрондық қор] / Е. Алауханов. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2009.

25.      Ахметов, А. Еңбек құқығы: оқулық: [Электрондық қор] / А. Ахметов, Г. Ахметова. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2005.

26.      Әпенов, С. М. Қылмысқа қатысушылық: теория және практика мәселелері: [Электрондық қор] / С. М. Әпенов. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2006.

27.      Әпенов, С. М. Қылмысты квалификациялаудың ғылымы негіздері: оқулық: [Электрондық қор] / С. М. Әпенов. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2006.

28.      Булгакова, Д. А. Мемлекет және құқықтың жалпы тарихы: оқу-әдістемелік құралы: [Электрондық қор] / Д. А. Булгакова, А. Ж. Истаев. – Алматы: NURPRESS, 2004.

29.      Ғабитов, Т. Х. Философия: оқулық: [Электрондық қор] / Т. Х. Ғабитов – Алматы: NURPRESS (ЮЛ), 2006.

30.      Жайлин, Ғ. А. Азаматтық құқық: І том: [Электрондық қор] / Ғ. А. Жайлин. – Алматы: NURPRESS, 2012.

31.      Жоламан, К. Д. Мемлекет және құқық теориясы: оқулық: [Электрондық қор] / К. Д. Жоламан. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2005.

32.      Журсімбаев, С. К. Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары: [Электрондық қор] / С. К. Журсімбаев. – Алматы: NURPRESS.

33.      Жұмағали, А. Криминология: жалпы бөлім: оқулық: [Электрондық қор] / А. Жұмағали. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2004.

34.      Жұмағулов, Ғ.Б. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы: оқу құралы: [Электрондық қор] / Ғ. Б. Жұмағулов,  А. Ахметов, Г. Ахметова. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2005.

35.      Кемали, М. Адам құқықтары және оларды қорғаудың тетіктері: [Электрондық қор] / М. Кемали. – Алматы: NURPRESS, 2012.

36.      Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі = Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях: [Электрондық қор]. – Алматы: NURPRESS (ЮЛ), 2008.

37.      Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексі = Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан: [Электрондық қор]. – Алматы: NURPRESS (ЮЛ), 2007.

38.      Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі = Уголовный кодекс Республики Казахстан: [Электрондық қор]. – Алматы: NURPRESS (ЮЛ), 2007.

39.      Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексі = Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан: [Электрондық қор]. – Алматы: NURPRESS (ЮЛ), 2007.

40.      Қылмыстық құқық: жалпы және ерекше бөлімдері: альбом-үлгі: [Электрондық қор] / жауапты ред. Е. Алауханов. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2008.

41.      Қыстаубай, Ө. С. Тұрғын үй құқығы: практикум: [Электрондық қор] / Ө. С. Қыстаубай. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2008.

42.      Мушкет, И. И. Полицейлік құқық: оқу құралы: [Электрондық қор] / И. И. Мушкет, Е. Б. Хохлов. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2005.

43.      Мұхтарова, А. Қ. Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы: оқулық: [Электрондық қор] / А. Қ. Мұхтарова. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2005.

44.      Нұрмашев, Ү. Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы бойынша практикум: [Электрондық қор] / Ү. Нұрмашев, Г. Рахымжанова. – Алматы: NURPRESS, 2011.

45.      Стамқұлов, Ә. С. Жер құқығы: жалпы бөлім: оқу құралы: [Электрондық қор] / Ә. С. Стамқұлов, Г. Ә. Стамқұлова. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2004.

74 Образование. Педагогическая наука.

46.      Әбиев. Ж. Ә. Педагогика: [Электрондық қор] / Ж. Ә. Әбиев, С. Б. Бабаев, А. М. Құдиярова. – Алматы: NURPRESS (ЮЛ), 2006.

47.      Бабаев, С. Б. Бастауыш мектеп педагогикасы: оқу құралы: [Электрондық қор] / С. Б. Бабаев. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2007.

48.      Бабаев, С. Б. Жалпы педагогика: оқулық: [Электрондық қор] / С. Б. Бабаев, Ж. К. Оңалбек. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2005.

49.      Бабаев, С. Б. Көрнекі педагогика: оқу құралы: [Электрондық қор] / С. Б. Бабаев, С. Бабаева, А. А. Жумадуллаева. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2008.

50.      Бабаев, С. Педагогика: жалпы негіздері және тәрбие теориясы: [Электрондық қор] / С. Бабаев, Ш. Б. Оразов, К. С. Бабаева. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2008.

51.      Жумадуллаева, А. А. Отбасы-некелік тәрбие негіздері: [Электрондық қор] / А. А. Жумадуллаева. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2008.

88 Психология.

52.      Акажанова, А. Т. Девиантология: оқу құралы: [Электрондық қор] / А. Т. Акажанова. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2009.

53.      Бабаев, С. Жалпы психология: тесттер: [Электрондық қор] / С. Бабаев. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2007.

54.      Бабаев, С. Б. Көрнекі психология: [Электронный ресурс] / С. Б. Бабаев, А. А. Жумадуллаева. –  Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2008.

55.      Бап-Баба, С. Жалпы психология: [Электрондық қор] / Сәбит Бап-Баба. – Алматы: NURPRESS (ЮЛ), 2006.

56.      Бап-Баба, С. Жантану негіздері: оқулық: [Электрондық қор] / Сәбит Бап-Баба. – Алматы: NURPRESS, 2006.

57.      Бап-Баба, С. Психология негіздері: оқу-анықтамалық қолданба: [Электрондық қор] / Сәбит Бап-Баба. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2007.

Электронные изданияна русском языке.

3 Техника. Технические науки.

(32.81 Кибернетика. 32.973 Компьютеры)

58.      Дубовиченко, С. Б. Web-design. Интернет и FrontPage XP: учеб. для ВУЗов и колледжей: [Электронный ресурс] / С. Б. Дубовиченко. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2006.

59.      Хакимова, Т. Практикум самостоятельных работ по обучению автоматизации обработки данных: учеб. пос.: [Электронный ресурс] / Т. Хакимова. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2007.

60.      Хакимова, Т. Руководство к тестированию по курсу “Основы информатики”: учеб. пос.: [Электронный ресурс] / Т. Хакимова. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2007.

61.      Хакимова, Т. Теория и методика компьютерного моделирования для задач базы данных и глобальной сети: учеб. пос.: [Электронный ресурс] / Т. Хакимова. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2007.

60.5 Социология.

62.      Габдуллина, К. Г. Социология: учебник: [Электронный ресурс] / К. Г. Габдуллина, Е. Р. Раисов. – Алматы: NURPRESS, 2005.

65 Экономика. Экономические науки.

63.      Абдушукуров, Р. С. Теория и практика бухгалтерского учёта: учебник: [Электронный ресурс] / Р.С.  Абдушукуров, Б. С. Мырзалиев. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2007.

64.      Альжанов, Н. Ш. Инвестиционное проектирование: учебное пособие: [Электронный ресурс] / Н. Ш. Альжанов. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2007.

65.      Бельгимбаев, А. К. Менеджмент: учебное пособие: [Электронный ресурс] / А. К. Бельгимбаев, А. Б. Рахимбаев. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2005.

66.      Елемесов, Р. Е. Экономика зарубежных стран: [Электронный ресурс] / Р. Е. Елемесов, А. М. Мырзахметова, А. М. Джулаева, С. Д. Алиева. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2009.

67.      Мырзалиев, Б. С. Бухгалтерский учёт на предприятиях и организациях: практикум: [Электронный ресурс] / Б. С. Мырзалиев, Р. С. Абдушукуров. –  Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2005.

68.      Мырзалиев, Б. С. Государственное регулирование экономики: учебник: [Электронный ресурс] / Б. С. Мырзалиев. –  Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2007.

69.      Мырзалиев, Б. С. Методика составления бухгалтерских проводок: практикум: [Электронный ресурс] / Б. С. Мырзалиев, Т. К. Бекжанова, Р. С. Абдушукуров. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2006.

70.      Мырзалиев, Б. С. Основы бухгалтерского учёта: учеб. пос.: [Электронный ресурс] / Б. С. Мырзалиев, Р. С. Абдушукуров. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2005.

71.      Мырзалиев, Б. С. Современная методика изучения бухгалтерского учёта: практикум: [Электронный ресурс] / Б. С. Мырзалиев, Р. С. Абдушукуров. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2007.

72.      Мырзахметова, А. М. ВТО и внешняя торговля Казахстана: [Электронный ресурс] / А. М. Мырзахметова. – Алматы: NURPRESS, 2010.

73.      Рахимбаев, А. Б. Теория и практика маркетинга: учеб. пос.: [Электронный ресурс] / А. Б. Рахимбаев, А. К. Бельгибаев. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2007.

74.      Султанова, Б. Б. Принципы бухгалтерского учёта: практикум: [Электронный ресурс] / Б. Б. Султанова, Г. М. Кагазбаева. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2005.

75.      Таможенный Союз Евразийского экономического сообщества. Таможенный Кодекс Евразийского экономического сообщества: сборник документов: [Электронный ресурс]. – Алматы: NURPRESS, 2010.

67 Право. Юридические науки.

76.      Административная ответственность в Республике Казахстан: конституционно-правовые проблемы: учебник: [Электронный ресурс]. – Алматы: NURPRESS, 2012.

77.      Алауханов, Е. Антикоррупционная правовая политика: [Электронный ресурс] / Е. Алауханов. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2009.

78.      Алауханов, Е. Безопасность человека и гражданина: право и необходимость: практ. пос.: [Электронный ресурс] / Е. Алауханов, К. Абдрасулова, А. Бойко. – Алматы: NURPRESS, 2012.

79.      Алауханов, Е. О. Налоговые преступления: [Электронный ресурс] / Е. О. Алауханов, К. Т. Ахмедин. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2008.

80.      Алауханов, Е. Организованная преступность в Республике Казахстан: учебное пособие: [Электронный ресурс] / Е. Алауханов. – Алматы: NURPRESS, 2012.

81.      Алауханов, Е. Преступное насилие в отношении женщин: учебное пособие: [Электронный ресурс] / Е. Алауханов, Н. Каирова. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2008.

82.      Алауханов, Е. Профилактика преступлений: [Электронный ресурс] / Е. Алауханов, З. Зарипов. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2008.

83.      Бегалиев, Е. Н. Правовая статистика = Құқықтық статистика: [Электронный ресурс] / Е. Н. Бегалиев, Ш. Б. Маликова. – Алматы: NURPRESS, 2010.

84.      Борьба с коррупцией: [Электронный ресурс] / Под ред. Е. Алауханова. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2008.

85.      Габитов, Г. Х. Философия права: [Электронный ресурс] / Г. Х. Габитов. – Алматы: NURPRESS, 2010.

86.      Гражданское право І: научное издание: [Электронный ресурс] / Под ред. А. Г. Диденко, Е. В. Нестеровой. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2007.

87.      Джолдасбаева, Н. Ч. Квалификация убийств: теоретические и практические аспекты: [Электронный ресурс] / Н. Ч. Джолдасбаева. – Алматы: NURPRESS, 2010.

88.      Жетписбаев, Б. А. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и нравственность: учеб. пос.: [Электронный ресурс] / Б. А. Жетписбаев, Т. М. Айкумбаев. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2008.

89.      Жетписбаев, Б. А. Административный процесс: учебник: [Электронный ресурс] / Б. А. Жетписбаев. – Алматы: NURPRESS, 2006.

90.      Жетписбаев, Б. А. Предупреждение административной деликтности несовершеннолетних: учебное пособие: [Электронный ресурс] / Б. А. Жетписбаев, О. А. Бектенов. – Алматы: Нұр-ПРЕСС. 2008.

91.      Жетписбаева, Б. А. Стратегия борьбы с коррупцией: [Электронный ресурс] / Б. А. Жетписбаева. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2009.

92.      Жумагулов, Г. Б. Право социального обеспечения: учебное пособие: [Электронный ресурс] / Г.Б. Жумагулов, А. Ахметов, Г. Ахметова. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2005.

93.      Журсимбаев, С. К. Правоохранительные органы Республики Казахстан: [Электронный ресурс] / С. К. Журсимбаев. – Алматы: NURPRESS, 2010.

94.      Журсимбаев, С. К. Прокурорский надзор в Республике Казахстан: [Электронный ресурс] / С. К. Журсімбаев. – Алматы: NURPRESS, 2010.

95.      Журсимбаев, С. К. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан: [Электронный ресурс] / С. К. Журсимбаев. – Алматы: NURPRESS, 2011.

96.      Журсимбаев, С. К. Юридический словарь: [Электронный ресурс] / С.К. Журсимбаев. – Алматы: NURPRESS, 2010.

97.      Кемали, М. Права человека и механизм их защиты: [Электронный ресурс] / М. Кемали. – Алматы: NURPRESS, 2012.

98.      Конституционные законы Республики Казахстан: О Президенте РК: О Правительстве РК: О Парламенте РК и статусе его депутатов: О выборах в РК: [Электронный ресурс]. – Алматы: NURPRESS (ЮЛ), 2007.

99.      Молдабаев, С. С. Производство в суде первой инстанции: образцы судебных документов: [Электронный ресурс] / С. С. Молдабаев. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2006.

100. Мухамеджанов, Э. Б. Прокуратура в зарубежных странах: учебник: [Электронный ресурс] / Э. Б. Мухамеджанов. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2005.

101. Нурмашев, У. Гражданское процессуальное право Республики Казахстан: [Электронный ресурс] / У. Нурмашев, М. Нурмашева. – Алматы: NURPRESS, 2012.

102. Серикбаев, М. Ж. Принудительное административное восстановление: генезис, социальное и правовое содержание: учебное пособие: [Электронный ресурс] / М. Ж. Серикбаев. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2006.

88 Психология.

103. Аймаганбетова, О. Х. Кросс-культурное исследование структуры межэтнических отношений: социально-психологический аспект: [Электронный ресурс] / О. Х. Аймаганбетова. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2006.

104. Аймаганбетова, О. Х. Экономическая психология: учебник: [Электронный ресурс] / О. Х. Аймаганбетова. – Алматы: Нұр-ПРЕСС.

105. Акажанова, А. Т. Девиантология: учеб. пос.: [Электронный ресурс] / А. Т. Акажанова. – Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2008.

106. Акажанова, А. Т. Практикум по девиантологии: учеб. пос.: [Электронный ресурс] / А. Акажанова, К. Ельшибаева. –  Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2008.

107. Илюсизова, С. М. Общая и юридическая психология: [Электронный ресурс] / С. М. Илюсизова. –  Алматы: Нұр-ПРЕСС, 2006.

2.                Издательство “КНОРУС” (Россия, г. Москва)

Электронные издания на русском языке.

65 Экономика. Экономические науки.

108. Беляев, В. К. Методы и модели планирования на предприятии: [Электронный ресурс] / В. К. Беляев. – М.: КНОРУС, 2011.

109. Борисов, Е. Ф. Экономика: [Электронный ресурс] / Е. Ф. Борисов.– М.: КНОРУС, 2010.

110. Васильева, Л. С. Финансовый анализ: [Электронный ресурс] / Л. С. Васильева, М. В. Петровская. – М.: КНОРУС, 2012.

111. Гаврилова, А. Н. Финансы организаций (предприятий): электронный учебник: [Электронный ресурс] / А. Н. Гаврилова, А. А. Попов. – М.: КНОРУС, 2011.

112. Герасимова, В. Д. Анализ и диагностика производственной деятельности предприятий (теория, методика, ситуации, задания): электронный учебник: [Электронный ресурс] / В. Д. Герасимова. – М.: КНОРУС, 2012.

113. Гурнович, Т. Г. Инструментарий, модели и анализ фондовых рынков: электронный учебник: [Электронный ресурс] / Т. Г. Гурнович, Е. Л. Торопцев, П. В. Акинин, В. П. Акинина. – М.: КНОРУС, 2010.

114. Иванов, М. А. Защита информации в электронных платёжных системах: электронный учебник: [Электронный ресурс] / М. А. Иванов, Д. М. Михайлов, И. В. Чугунков. – М.: КНОРУС, 2011.

115. Иванова, Т. Ю. Теория организации: [Электронный ресурс]  / Т. Ю. Иванова, В. И. Приходько. – М.: КНОРУС, 2011.

116. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: электронный учебник: [Электронный ресурс] / под ред. В. В. Трофимова. – М.: КНОРУС, 2013.

117. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: электронный учебник: [Электронный ресурс] / А. И. Алексеева, Ю. В. Васильев, А. В. Малеева, Л. И. Ушвицкий. – М.: КНОРУС, 2013.

118. Лупикова, Е. В. Учёт и аудит внешнеэкономической деятельности: [Электронный ресурс] / Е. В. Лупикова, Н. К. Пашук. – М.: КНОРУС, 2010.

119. Маркарьян, Э. А. Экономический анализ хозяйственной деятельности: электронный учебник: [Электронный ресурс] / Э. А. Маркарьян, Г. П. Герасименко, С. Э. Маркарьян. – М.: КНОРУС, 2013.

120. Мировая экономика и международный бизнес: электронный учебник: [Электронный ресурс] / под ред. В. В. Полякова, Р. К. Щенина. – М.: КНОРУС, 2010.

121. Носова, С. С. Экономическая теория: электронный учебник: [Электронный ресурс] / С. С. Носова. – М.: КНОРУС, 2010.

122. Основы менеджмента: электронный учебник: [Электронный ресурс] / Л. В. Плахова, Т. М. Анурина, С. А. Легостаева и др. – М.: КНОРУС, 2010.

123. Парахина, В. Н. Муниципальное управление: [Электронный ресурс] / В. Н. Парахина, Е. В. Галеев, Л. Н. Ганшина. – М.: КНОРУС, 2010.

124. Парахина, В. Н. Стратегический менеджмент: [Электронный ресурс] / В. Н. Парахина, Л. С. Максименко, С. В. Панасенко. – М.: КНОРУС, 2008.

125. Пашуто, В. П. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии: [Электронный ресурс] / В. П. Пашуто. – М.: КНОРУС, 2011.

126. Пирогов, К. М. Основы организации бизнеса: электронный учебник: [Электронный ресурс] / К. М. Пирогов, Н. К. Темнова, И. В. Гуськова. – М.: КНОРУС, 2010.

127. Попов, В. Н. Системный анализ в менеджменте: электронный учебник: [Электронный ресурс] / В. Н. Попов, В. С. Касьянов, И. П. Савченко. – М.: КНОРУС, 2010.

128. Салин, В. Н. Статистика: [Электронный ресурс] / В. Н.Салин, Э. Ю. Чурилова, Е. П. Шпаковская. – М.: КНОРУС, 2011.

129. Самарина, В. П. Основы предпринимательства: электронный учебник: [Электронный ресурс] / В. П. Самарина. – М.: КНОРУС, 2011.

130. Сергеев, И. В. Экономика организаций (предприятий): электронный учебник: [Электронный ресурс] / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. – М.: КНОРУС, 2010.

131. Симунин, Е. Н. Планирование на предприятии: электронный учебник: [Электронный ресурс] / Е. Н. Симунин, В.М. Васильцова, Т. А. Симунина, В. С. Васильцов. – М.: КНОРУС, 2010.

132. Суэтин, А. А. Международные валютно-финансовые отношения: [Электронный ресурс] / А. А. Суэтин. – М.: КНОРУС, 2010.

133. Сфера услуг: экономика, менеджмент, маркетинг: [Электронный ресурс] / под ред. Т. Д. Бурменко. – М.: КНОРУС, 2011.

134. Тебекин, А. В. Менеджмент организации: [Электронный ресурс] / А. В.Тебекин, Б. С. Касаев. – М.: КНОРУС, 2013.

135. Финансовый менедмент: [Электронный ресурс] / А. Н. Гаврилова, Е. Ф. Сысоева, А. И. Барабанов и др. – М.: КНОРУС, 2011.

136. Финансы: [Электронный ресурс]. – М.: КНОРУС, 2010.

137. Финансы и кредит: [Электронный ресурс] / под ред. Т. М. Ковалёвой. – М.: КНОРУС, 2011.

138. Цены и ценообразование: электронный учебник: [Электронный ресурс] / под ред. В. Е. Есипова. – М.: КНОРУС, 2011.

139. Черняк, В. З. Бизнес-планирование: электронный учебник: [Электронный ресурс] / В. З. Черняк. – М.: КНОРУС, 2010.

140. Черняк, В. З. Инновации: управление и экономика: электронный учебник: [Электронный ресурс] / В. З. Черняк. – М.: КНОРУС, 2010.

141. Экономика предприятия: электронный учебник: [Электронный ресурс] / Т. А. Вайс, Е. Н. Вайс, В. С. Васильцов и др. – М.: КНОРУС, 2011.

142. Юсупов К. Н. Региональная экономика: электронный учебник: [Электронный ресурс] / К. Н. Юсупов, А. Р. Таймасов, А.В. Янгиров, Р.Р. Ахунов. – М.: КНОРУС, 2010.

67 Право. Юридические науки.

143. Адвокатура в Российской Федерации: электронный учебник: [Электронный ресурс] / под ред. А. В. Гриненко. – М.: КНОРУС, 2010.

144. Административное право России: электронный учебник: [Электронный ресурс] / К. С. Бельский и др. – М.: КНОРУС, 2009.

145. Драпкин, Л. Я. Криминалистика: электронный учебник: [Электронный ресурс] / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. – М.: КНОРУС, 2009.

146. Основы государства и права: электронный учебник: [Электронный ресурс] / под ред. проф. А. В. Малько. – М.: КНОРУС, 2010.

147. Правоведение: электронный учебник: [Электронный ресурс] / В. А. Алексеенко, О. Н. Булаков, И. В. Зыкова, Н.Н. Косаренко и др. – М.: КНОРУС, 2010.

148. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: электронный учебник: [Электронный ресурс] / Л. Н. Башкатов и др.; отв. ред. И. Л. Петрухин . – М.: КНОРУС, 2010.

74 Образование. Педагогическая наука.

88 Психология.

149. Марцинковская, Т. Д. Психология и педагогика: [Электронный ресурс] / Т. Д. Марцинковская, Л. А. Григорович. –  М: КНОРУС, 2010.

150. Никандров, В. В. Психология: [Электронный ресурс] / В. В. Никандров. –  М: КНОРУС, 2010.​

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.