Новинки библиотеки: издания по истории Казахстана

Уважаемые читатели! Библиотека “Bolashaq” продолжает вас знакомить с новинками фонда.

Предлагаем вашему вниманию издания по истории Казахстана.

Литература представлена на казахском и русском языках.

Библиотека приглашает читателей по адресу: улица Абая, дом 17.

Кемеңгерұлы Қ. Қазақ тарихынан. – Астана, Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ типографиясы. 2015. 324 б.

«Алаш» мәдениет және рухани даму институты дайындаған бүл кітапка қайраткер Қошке Кемеңгерұлының «Қазак тарихынан», «Бұрынғы езілген ұлттар», «Егін салу турасында» зерттеулері, мақалалары, мұнақыптары, ресми жазбалары, хаттары және «Жауропалықтар үшін оқу құралы» еңбегінде келтірілген тарихи-танымдық материалдары топтастырылды. Еңбек тарихшы мамандарға, алаш мұрасын зерттеушілерге, ұлт руханиятына қызығушылық білдірген жалпы қауымға арналған.
Титульный-6Скачать
Мазмұны-5Скачать

63.4я6
Д 73
Древние памятники Сарыарки (Фотоальбом) /Сост. О.Таланова, А. Бсйсенов. — Алматы: Дом печати “Эдельвейс”, 2007. — 176 с. (на каз., рус., англ, яз.)
ISBN 9965-602-31-Х
Фотоальбом “Древние памятники Сарыарки” посвящен археологическим находкам и древним памятникам каменного века, эпохи бронзы, железного века, средневековья, XIX и начала XX века, найденным в Карагандинской области.
Титульный-листСкачать
Мазмұны-6Скачать

63.3(5Каз)
Т 85

Тұғырылхан. Тарихи деректер жинағы – Алматы: «Palitra Press», 2019 – 544 бет.
ISBN 978-601-06-6031-1

Бұл кітапқа тарихи тұлға – Тұғырылхан хақындағы бұрынды- соңды жарық көрген әр түрлі деректер, мақалалар, тарихи құжаттар, шежірелік мәліметтер топтастырылған. Тұтастай қарағанда Шыңғысхан, Тұғырылхан дәуірі және олардың кейінгі мұрагерлері мен Тұғырыл ұрпактары – Тайбұға, Сейдак хандар хақындағы мәліметтер қазақ мемлекеттігінің қалыптасу кезеңінен сыр шертеді. Кітапта қамтылған тарихи дерек көздері зерттеуші ғалымдарға мол материалдық қор сыйлап, ізденіс бағыттарына нұсқаушылық көрсетеді.
Титульный-7Скачать
Мазмұны-7Скачать

63.3(5Каз)
Т 85

Тұғырылхан. Тарихи эссе – Алматы: «Palitra Press», 2020 – 354 бет.
ISBN 978-601-06-6136-3
Бұл кітапқа ҚХР-дың ұлттар баспасы жағынан 2002 жылы «Қазақ тарихындағы әйгілі адамдар» сериясымен жарық көрген Зейнолла Сәнікұлының «Тұғырлыхан» атты еңбегінің көшірмесі берілді. Біз кітаптың сол елдегі басылым үлгісі мен редакциялық кеңес алқа кұрамында әуелгі нұскада беріп отырмыз. Бір миллиард қытай елінде бұдан көп жыл бұрын жарық көрген тізбекті еңбектің қазақ тарихындағы әйгілі тұлғалар өміріне арналуы өз тарихымыздың өзге елдер жағынан ардақталып келгендігінің бір мысалы. Кітап көпшілік оқырман қауымға арналған.
Титульный-8Скачать
Мазмұны-8Скачать