МАМОЧКИНО МОЛАСЫ. – МАМОЧКИНО КЛАДБИЩЕ. – MAMOCHKINO CEMETERY

КБЖ 63.3(2) 614-361

Д79

Дулатбеков H.O.

МАМОЧКИНО МОЛАСЫ. – МАМОЧКИНО КЛАДБИЩЕ. – MAMOCHKINO CEMETERY. / H.O. Дулатбеков. – Қарағанды, 2015. – 104 б. – қазақша, орысша, ағылшынша.

Бұл кітапта Кеңестер Одағы кезінде НКВД-мен жазықсыз жазаланып, Қарлаг лагерьлерінде айдауда болған сая- си қуғын-сүргін кұрбандарының балаларының тізімі, олардың біразы жерленген “Мамочкино моласының” суреттері, сондай-ақ осы тақырыпқа қатысты мұрағат кұжаттары, сол кезеңнің көріністері – суреттер шоғыры, бұйым-заттардың суреттері берілген. Кітап көпшілік окырманға арналған.

В книге опубликованы списки детей – жертв политических репрессий НКВД Советского Союза, сосланных в Карлаг, снимки “Мамочкиного кладбища”, на котором захоронены некоторые из них, а также архивные материалы, касающиеся этой темы. Книга предназначена для широкого круга читателей.

This book contains lists of children of the political repression victims and prisoners of Karlag camps who were wrongfully convicted by NKVD during the Soviet Union, photos of Mamochkino Cemetery, archival documents related to this story, photos depicting that time and pictures of everyday items of that time. The book is well suited for general reader.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.