Новинки литературы

Сот риторикасы

«Сот риторикасы» оқу құралы екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім сот, прокуратура, адвокатура саласында қызмет етіп жүрген қызметкерлердің кәсіби сөйлеу шеберлігн ұштап, шыңдауға арналған. Мұнда әлемдік һәм төл ұлттық сот риторикасының тарихы, қазіргі жай-күйі жүйелі түрде баяндалады. Құқықтық салада қызмет істейтін заңгер үшін сауатты жазу қандай міндет болса, жүйелі, шешен сөйлей алу да сондай шарт. Осындай орайда оқу құралында тілмарлық шеберлікті шыңдату жолдары, шешендік атыраулары етене қарастырылған. Еңбектің екінші бөлімінде шешендік өнердің тектері мен түрлері, практикум үшін тапсырмалар қамтылған «Сот риторикасы» жоғары оқу орыңдарының студенттеріне, заңгерлерге, филологтарға, жалпы көпшілікке арналған.

Алғы сөз

Мазмұны

Словарь юридических терминов

Құрастырушылар: “Bolashaq” академиясының құқықтық, және қаржылық пәндер кафедрасының доценті з.ғ.к. Е. Е. Серімов Составители Доцент кафедры правовых и финансовых дисциплин академии «Bolashaq» к.ю.н Серимов Е.Е.

“Құқық” даярлау бағыты бойынша заң терминдерінің сөздігі – заң мамандықтарының студенттері үшін «Құқықтану», «Кәсіпкерлік кызметті құқықтық қамтамыз ету», «Сот-прокурорлық қызмет» білім беру бағдарламаларына сәйкес дайындалды. Словарь юридических терминов по направлению подготовки «Право» подготовлен в соответствии с образовательными программами «Юриспруденция», «Юридическое сопровождение предпринимательской деятельности», «Судебно-прокурорская деятельность», для студентов юридических специальностей

ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН ОРЫСША – ҚАЗАҚША ТЕРМИНОЛОГИЯЛЫҚ АНЫҚТАМА – СӨЗДІК Бұл сөздікке еліміздегі тіл саясаты мен іс жүргізуді құқықтық тұрғыдан реттеп, оларды тиімді жүргізуге қатысты соңғы кезеңде Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы Мемлекеттік терминология комиссиясы бекіткен 12400 – ден астам сөздер мен сөз тіркестері, терминдер мен атаулар топтастырылған Кітап құқық қорғау органдары мен мемлекеттік қызметкерлерге, тіл, көлік саласында қызмет етіп жүрген мамандарға, калың оқырман қауымға арналған В настоящий словарь-справочник включены свыше 12400 слов и словосочетаний, регулирующие правовой аспект делопроизводства и языковой политики государства, термины и наименования, утвержденные Государственной терминологической комиссией при Правительстве РК Книга адресована работникам правоохранительных органов, государственным служащим, специалистам транспорта, а также широкому кругу читателей

Кіріспе сөз

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында жас мамандарды әдістемелік сүйемелдеу

Аннотация

Мазмұны

Түсіндірме жазба

Международное сотрудничество государств в сфере защиты прав интеллектуальной собственности

Аннотация

Введение

Содержание

Кызылорда өңірінің жер-су атаулары

Аннотация

Кіріспе

Мазмұны

Құндылық – ұлттық болмысты айқындаушы фактор

Аннотация

Кіріспе

Содержание

Қазақ-алтай филологиясы

Аннотация

Кіріспе

Мазмұны

Кәсіби қазақ тілі

Алғы сөз

Аннотация

Мазмұны

Банк ісі

Аннотация

Кіріспе

Мазмұны

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.